Tilmelding mentor - Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data ved tilmelding til mentor.

Jobcenter Hedensted er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du melder dig som frivillig mentor.

Du kan kontakte os her:
Jobcenter Hedensted
Niels Espes vej 8
8722 Hedensted

Telefon: 79 75 54 00
E-mail: [email protected]

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er dit samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er ved tilmelding til frivillig mentor.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

  • Navn
  • Dit telefonnr.
  • Tidspunkt og IP-adresse for afgivelse af samtykke.

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger. Oplysningerne bliver ikke videregivet. 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)
  • Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorefter du ikke vil modtage flere nyhedsbreve.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.