Flygtninge og integration

Beskæftigelse til flygtninge i integrationsperioden.

I Hedensted Kommune er det et mål, at alle flygtninge i integrationsperioden indplaceres på beskæftigelsestrappen indenfor 96 timer efter, at de er boligplacerede i kommunen.

Det er også et mål, at den enkelte flygtning placeres så højt på trappen som muligt – og helst i virksomhedstilbud som ordinær ansættelse, ansættelse med løntilskud eller i virksomhedspraktik. Sideløbende skal flygtninge gå til danskundervisning på Sprogskolen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om vores arbejde med flygtninge i integrationsperioden kan du ringe eller skrive til chef for Ungeenheden/Integrationsenheden i Hedensted Kommune, Pia Hermanstad:

Telefon: 20 15 35 42.

Mail: [email protected]