Målgrupper for Ungeenhedens indsatser

Målgruppen for Ungeenheden er de 15 – 30-årige, hvor der er behov for en særlig indsats for, at den unge kan blive i stand til at gennemføre en uddannelse, eller hvor der er et særligt arbejdsmarkedsrettet sigte.

Grundlaget for indsatsen i Ungeenheden er derfor også, at der er et uddannelsesmæssigt og/eller og arbejdsmarkedsrettet perspektiv for den enkelte unge.

Målgruppen kan herefter opdeles således:

De 15 – 18-årige, hvor der er behov for en særlig beskæftigelsesrettet indsats i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats for at sikre, at de fx tager en uddannelse.

De 15 – 23-årige, hvor der er behov for en foranstaltning i henhold til reglerne i Lov om Social Service, herunder

  • Unge med intellektuelle og/eller kognitive begrænsninger.
  • Unge med sociale begrænsninger.

De 18 – 30-årige, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, er under revalidering eller er i et ressourceforløb i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder

  • Unge ledige med intellektuelle og/eller kognitive begrænsninger.
  • Unge ledige med sociale begrænsninger.