Muligheder for ledige og sygemeldte

Information om jobsøgning, kompetenceudvikling, virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering, fleksjob, skånejob, hjælp til handicappede, støtte til arbejdsredskaber og sygedagpengeopfølgning.

Hvilke muligheder der er til stede i netop din sag afhænger blandt andet af, hvilken situation du står i. Det afhænger også af Jobcentrets vurdering af, hvor hurtigt du vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Læs mere om baggrunden for Jobcentrets vurdering af den ledige på hjemmeside for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

Vejledning vedr. Den Regionale Uddannelsespulje

Der er oprettet regionale uddannelsespuljer som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye jobs inden for de kommende seks måneder.
Det betyder, at der fremover er afsat midler til, at jobcentrene fleksibelt kan tilbyde alle grupper af ledige – uanset uddannelsesbaggrund – jobrettede uddannelsesforløb, hvis uddannelserne fremgår af de regionale positivlister som opdateres hvert kvartal.
Før du kan starte, skal du kontakte jobcenteret for endelig godkendelse og her fremlægge din individuelle plan med dit uddannelsesønske.
Se positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje

Jobrettet uddannelse
Hvis du er ledig, og medlem af en a-kasse, kan du have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Tag kontakt til din a-kasse, som administrerer din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Jobsøgning, råd og vejledning 
I Jobcentret finder du en lang række stillingsopslag fra både private og offentlige virksomheder. Derudover har du i jobcentret mulighed for at benytte computere med internetadgang til jobsøgning. Vi hjælper gerne med råd og vejledning. Det gælder både, hvis du er ledig og hvis du er i arbejde, men søger nye udfordringer.

Aktive tilbud: uddannelse og kompetenceudvikling
Hvis du er ledig og har behov for udvikling af dine kompetencer for at kunne få et arbejde, kan du deltage i forskellige tilbud. Jobcentret benytter både offentlige og private leverandører af aktive tilbud, og du vil blive anvist det tilbud, der passer bedst til dine behov.
Læs mere om jobrettet uddannelse og den regionale uddannelsespulje

Virksomhedspraktik
Som ledig har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til fire uger. I en virksomhedspraktik får du mulighed for at vurdere dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og den aktuelle virksomhed. Du modtager dagpenge eller kontanthjælp (aktiveringsydelse) under praktikperioden.

Ansættelse med løntilskud
Som ledig har du mulighed for at blive ansat i en virksomhed med et løntilskud i ryggen. I sådan en ansættelse får du mulighed for at forbedre dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og den aktuelle virksomhed. Du ansættes til overenskomstmæssig løn, men jobcentret giver et løntilskud til arbejdsgiveren. Som udgangspunkt varer en ansættelse med løntilskud 3-6 måneder. 

Revalidering
Har du begrænsninger i funktions- og arbejdsevnen, der gør, at du ikke kan fortsætte med at varetage dit nuværende job, og opfylder du betingelserne for at blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, så kan du gennem en revalidering blive opkvalificeret til et andet arbejde eller en anden jobfunktion, som tilgodeser dine skånebehov. 
Se mere om revalidering her.

Fleksjob
Hvis du har begrænsninger i funktions- og arbejdsevnen, der gør, at du ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår, kan du få et fleksjob. Hvis du er i arbejde, kan fleksjobbet eventuelt etableres på din nuværende arbejdsplads. Ellers kan du få et fleksjob i en anden virksomhed. 
Se mere om fleksjob

Løntilskud for førtidspensionister (tidligere "skånejob")
Hvis du er førtidspensionist, men har lyst og kræfter til at have et mindre job, kan du få et skånejob. Skånejob kan være alle typer af jobs og kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdstiden bliver aftalt individuelt og lønnen udbetales af arbejdsgiveren.
Se mere om skånejob

Seniorjob
- hvis du er interesseret i seniorjob, så kontakt Thora Sørensen på [email protected] - Vedlæg CV og brev fra din a-kasse vedr. seniorjob.


Beskæftigelse og handicap
Information om voksne og handicap
Støtte til arbejdsredskaber og hjælp til handicappede: Hvis du har begrænsninger i funktions- eller arbejdsevnen, der kan afhjælpes med et arbejdsredskab, eller har et handicap, der gør, at du ikke kan varetage et job på almindelige vilkår, kan jobcentret hjælpe dig med personlig assistance, løntilskud m.m.


Sygedagpengeopfølgning
Jobcentret varetager opfølgningen på sygemeldte borgere. Sygedagpengeopfølgningen går ud på at afdække borgerens barrierer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og tilrettelægge en indsats, der gør, at sygemeldingen bliver så kort som muligt. 

Kontakt Jobcenter Hedensted for at høre om dine muligheder.
Telefon 79 75 54 00 eller [email protected].