Uddannelse og kompetenceudvikling

Her kan du - både som ung, voksen og forældre - læse mere om mulighederne for at modtage vejledning om uddannelse og erhverv.

Guide til efter- og videreuddannelse for dagpengemodtagere

Mens du modtager dagpenge kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig.
Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde og din alder.
Se mere om efter- og videreuddannelser her.

UU-Ungdommens Uddannelsesvejledning

De overordnede mål for UU er bidrage til at realisere målsætninger om at gøre de unge uddannelsesparate, at få de unge igennem en ungdomsuddannelse og dermed nedbringe antallet af 18-30-årige på offentlig forsørgelse.
Her kan du læse mere om UU-Hedensted.

Vejledning vedr. Den Regionale Uddannelsespulje for dagpengemodtagere

Jobcentret kan, efter individuel vurdering, tilbyde dagpengemodtagere jobrettede uddannelsesforløb, hvis uddannelsen fremgår af de regionale positivlister som opdateres hvert kvartal. 

Før du kan starte, skal du kontakte jobcenteret for endelig godkendelse og her fremlægge din individuelle plan med dit uddannelsesønske.

Se mere om uddannelse via disse links:

Voksenlærling: Sådan bliver du godt klædt på til fremtidens job
Her kan du se listen over erhvervsuddannelser i Østjylland, hvor virksomheder kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Offentlige voksen- og efteruddannelser: Uddannelsesguiden

Optagelse på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser