Uddannelse og kompetenceudvikling

Her kan du - både som ung, voksen og forældre - læse mere om mulighederne for at modtage vejledning om uddannelse og erhverv.
Kolleger

Guide til efter- og videreuddannelse for dagpengemodtagere

Mens du modtager dagpenge kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig.
Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde og din alder.
Se mere om efter- og videreuddannelser her.

Er du under 25 år?

Her kan du læse om UU-Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledning vedr. Den Regionale Uddannelsespulje for dagpengemodtagere

Jobcentret kan, efter individuel vurdering, tilbyde dagpengemodtagere jobrettede uddannelsesforløb, hvis uddannelsen fremgår af de regionale positivlister som opdateres hvert kvartal. 

Før du kan starte, skal du kontakte jobcenteret for endelig godkendelse og her fremlægge din individuelle plan med dit uddannelsesønske.

Se mere om uddannelse via disse links:

Voksenlærling: Sådan bliver du godt klædt på til fremtidens job
Her kan du se listen over erhvervsuddannelser i Østjylland, hvor virksomheder kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.
Offentlige voksen- og efteruddannelser: Uddannelsesguiden

Optagelse på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser

Realkompetencevurdering -til dig, som overvejer en voksen- eller efteruddannelse.

Ordblinde og kurser

IT kurser

Find uddannelse