STU

Læs mere om STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), STU-portalen og STU-tilbuddene.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 24 år.

Uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder.

Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt efter endt uddannelse.

Her kan du læse Bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven)

Læs mere om STU herunder