Mentor 15-30-årige

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for et ungt menneske? – meld dig som frivillig mentor ved Ungeenheden i Jobcenter Hedensted (nederst på siden)
Udfyldning af dokumenter

Hvad gør en mentor?

”Det bedste ved at være frivillig er, at man gør noget for andre og samfundet, og at det er i min interesse. Samt at jeg lærer noget hver dag” – citat fra en mentor.

Et eksempel på opgaverne er:

 • Rollemodel og sparringspartner
 • Støtter og vejleder
 • Tager med den unge på virksomheds- og uddannelsesbesøg
 • Lægger budget
 • Er med til at udvide den unges sociale netværk, eksempelvis igennem afdækning af fritidsinteresser.

Hvem er du?

Du skal have lyst og tid til, at indgå i en relation til et ungt menneske, hvor du støtter og vejleder og bliver den unges voksne sparringspartner. Du har erfaringer og oplevelser, der gør dig i stand til at forstår, hvad der kan gøre en forskel for et ungt menneske.

Tidsomfanget er op til dig, men det anbefales, at du kan afse mellem 6 og 8 timer/ månedligt.

Hvem er de unge?

Den frivillige mentorindsats henvender sig til unge, der ikke umiddelbart kan få hjælp andre steder. De er ikke ”dårlige” nok til at modtage professionel hjælp, men har vanskeligheder, der medvirker, at de ikke kommer videre. Den frivillige mentorindsats har således til formål, at støtte unge til, på egen hånd, at komme videre med uddannelse eller arbejde og voksenlivet i øvrigt. Indsatsen kan foregå parallelt med det arbejde, der eksempelvis foretages på Jobcentret.

Eksempler på de unge:

 • De er i aldersgruppen 18-29 år
 • De er i en sårbar eller vanskelig periode i deres liv
 • De kan have vanskeligt ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet
 • De kan have svært ved at etablere sig og skabe netværk
 • De kan tidligere have begået kriminalitet.

Introduktion og opfølgning

Ungeenheden vil forestå nødvendig oplæring, introduktion og opfølgning, så du som mentor ikke på noget tidspunkt står alene.

Jobcenter Hedensted matcher den frivillige og den unge, og foretager herefter en introduktion, så den frivillige mentor og den unge mødes.
På mødet gennemgår vi formålet og tilrettelægger rammerne for de målsætninger den unge har med indsatsen. Det er således ikke en indsats der tilrettelægges af Jobcenter Hedensted, men mellem mentor og den unge.

Jobcenter Hedensted foretager opfølgning i den enkelte mentoropgave og sparrer med mentor.

Jobcenter Hedensted laver kvartalvise mentor-netværksarrangementer, hvor de frivillige mentorer inviteres.
Til nogle af arrangementerne vil der være et særligt tilrettelagt tema.

Kontakt

Hvis ovenstående har fanget din interesse – vil vi meget gerne høre fra dig.

Ring eller skriv til:

 • Beskæftigelsesvejleder i Ungeenheden, Boje Kirkeby på telefon: 21 38 65 32 eller e-mail: [email protected] for uddybende spørgsmål.

Tilmeld dig som mentor

Telefonnummer
Træffetid

Når du tilmelder dig som mentor giver du dit samtykke til, at vi må tage kontakt til dig via telefon. Dine oplysninger bliver ikke brugt til andre formål, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi behandler dine oplysninger.

Læs om behandling af dine oplysninger