Succes med projekt for unge i STU

Hedensted Kommune har evalueret projektet Videre fra STU (særlig tilrettelagt undervisning), der har kørt i Ungeenheden i Hedensted Kommune fra 2019 til og med 2022.
Arbejdssituation på fabrik

Det primære formål med projektet har været at forbedre indsatsen på tredje år af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og samtidig gøre det mere virksomhedsrettet. Formålet har således været, at de unge opnår større og fastere tilknytning til enten arbejdsmarkedet via virksomhedslinjen eller til uddannelsessystemet via uddannelseslinjen. Begge dele skal lede til øget og hurtigere selvforsørgelse, end tilfældet var for målgruppen på ansøgningstidspunktet.

Formålet med projektet har desuden været at styrke samarbejdet på tværs af interne afdelinger, med eksterne samarbejdspartnere og med andre STU-udbydere – både kommunale og private.

Projektets aktiviteter har bl.a. inkluderet en håndholdt indsats, hvor den unge er tildelt en fast kontaktperson, som har fulgt med den unge ud i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen – først på besøg og siden ved ansættelse i virksomhed eller ved påbegyndelse af uddannelse, systematisk inddragelse af den unge i Min Plan, fokus på den unges ressourcer og kompetencer, inddragelse af virksomhedskonsulent for at finde rette match mellem ung og virksomhed. 

Dertil har vi i projektet sørget for bustræning, så den unge kan transportere sig selv på arbejde eller til uddannelse allerede fra første dag efter STU-forløbet.

Her kan du læse hele evalueringen af projekt Videre fra STU.