EAN-numre for Beskæftigelsesområdet og Borgerservice

Jobcenter: 5798 00 626 1130

Beskæftigelse - forsikrede ledige: 5798 00 626 2267

Job og Trivsel: 5798 00 626 1765

Borgerservice Hedensted: 5798 00 626 1208

Aktivcenter: 5798 00 626 1772

Integration: 5798 00 628 1510

Ungeenheden: 5798 00 626 2236