EAN-numre for Beskæftigelsesområdet og Borgerservice

  • Jobcenter: 5798 00 626 1130
  • Beskæftigelse - forsikrede ledige: 5798 00 626 2267
  • Job og Trivsel: 5798 00 626 1765
  • Borgerservice Hedensted: 5798 00 626 1208
  • Aktivcenter: 5798 00 626 1772
  • Integration: 5798 00 628 1510
  • Ungeenheden: 5798 00 626 2236