Jeg er eller bliver ledig

Her kan du orientere dig om dine muligheder, hvis du bliver ledig.
Jobbutik

Hvis du er medlem af en a-kasse, er du forsikret og som udgangspunkt berettiget til at modtage dagpenge i din ledighedsperiode. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, og dermed ikke forsikret, kan du søge kommunen om hjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Vi har samlet nogle oplysninger om hvilke muligheder du har for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage dagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Se også mere på disse sider: