Jeg er eller bliver ledig

Her kan du orientere dig om dine muligheder, hvis du bliver ledig. Se også videoen om, hvordan Ronnie gik fra langvarig forsørgelse til ordinært job.
Jobbutik

Martin fra SR PACK og Ronnie fortæller om, hvad det kræver og hvad det giver af værdi for både virksomhed og borger, når vi lykkes med at gå fra langvarig forsørgelse til ordinært job.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Medlem af a-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse, er du forsikret og som udgangspunkt berettiget til at modtage dagpenge i din ledighedsperiode. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, og dermed ikke forsikret, kan du søge kommunen om hjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Vi har samlet nogle oplysninger om hvilke muligheder du har for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage dagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Se også mere på disse sider: