Permanent mulighed for opkvalificering på 110 % af dagpengesatsen

Muligheden for, at ledige kan opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft, er nu gjort permanent via et bredt flertal af Folketingets partier.

Er du ledig, og kunne du tænke dig opkvalificering inden for en branche med mangel på arbejdskraft? Det har du nu mulighed for til 110 procent af dagpengesatsen. 

Lovforslaget, som nu er vedtaget, er en del af Finansloven for 2024. 

Retten til at tage en erhvervsuddannelse på den højere sats gælder for ledige over 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, hvis der er mangel på arbejdskraft i den branche, man vil uddanne sig til.

Kontakt din a-kasse eller Jobcenter Hedensted for at høre nærmere

Her kan du læse hele pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet om den permanente ret til uddannelsesløft på 110 procent af dagpengesatsen