Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller hjælp til høje boligudgifter)

Bemærk:
Du kan kun benytte dette link til ansøgning om kontanthjælp, hvis du bor i Hedensted Kommune.

Sådan søger du om kontanthjælp:

Skriv til ydelsesteamet

Hvis du modtager kontanthjælp kan du benytte vores selvbetjeningsløsning til at kommunikere med ydelsesteamet.

Skriv til ydelsesteamet