Den gode løsladelse

Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og Hedensted Kommune.

Når en borger skal løslades kræver det et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, og borgerens kommune.

Kriminalforsorgen har derfor indgået samarbejdsaftaler med alle landets kommuner.

Kontakt Hedensted Kommune

Hovedtilgang til kommunen: Leder i Beskæftigelse Pia Hermanstad,  tlf.: 20 15 35 42, mail: [email protected]

Back-Up: Leder af Borgerservice Jette A. Pedersen, tlf.: 79 75 50 51, mail: [email protected]

Rusmiddelcentret: Leder af Rusmiddelcentret Anne Marie Borggaard, tlf.: 79 74 13 19, mail:
[email protected] 

Sikker mail: [email protected]

Kriminalforsorgen

- her kan du læse mere