Nyuddannet og ledig

Når du er nyuddannet og bliver ledig, er der nogle særlige ting, du skal være opmærksom på.

Frist for optagelse i a-kasse

Når du er nyuddannet skal du tage stilling til, om du vil være medlem af en a-kasse eller ej. Som medlem af en a-kasse er du forsikret, hvis du bliver ledig, og vil kunne modtage dagpenge. Hvis du ønsker at melde dig ind i en a-kasse skal du søge om optagelse senest 2 uger efter du har afsluttet din uddannelse. Du kan her se en liste over statsanerkendte a-kasser. 

Mellem to uddannelser, eller mellem uddannelse og praktik

Hvis du afslutter en uddannelse op til sommerferien og søger enten elevplads, praktikplads eller optagelse på en videregående uddannelse kan du som udgangspunkt ikke få kontanthjælp. Det gælder også selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Du er IKKE berettiget til kontanthjælp hvis du, op til sommerferien, afslutter en ungdomsuddannelse fra

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Handelsskole
 • Teknisk skole

Og hvis du 

 • Er optaget på en ungdomsuddannelse
 • Er optaget på en videregående uddannelse
 • Har søgt optagelse på en videregående uddannelse, men endnu ikke har fået besked
 • Søger lærerplads eller praktikplads
 • Har fået en lærerplads eller praktikplads men endnu ikke er startet
 • Er optaget på skolepraktik, som du kan påbegynde inden for kort tid
 • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse - også selvom du ikke får SU

Du kan søge kontanthjælp, hvis du, op til sommerferien, afslutter en ungdomsuddannelse fra

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Handelsskole
 • Teknisk skole

Og hvis du

 • Ikke har søgt ind på en videregående uddannelse
 • Har afbrudt din uddannelse
 • Får afslag fra den uddannelse du har søgt ind på
 • Først kan starte uddannelsen fra januar året efter

Læs mere om reglerne for kontanthjælp på borger.dk.

Her kan du se hvordan du søger kontanthjælp