Ledighedsydelse

Som ledig og visiteret til fleksjob modtager man ledighedsydelse. Størrelsen på ydelsen varierer alt efter, hvilke betingelser man opfylder.

Hvis man er visiteret til et fleksjob og er ledig, får man ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten udgøre 89 procent, cirka 80 procent eller cirka 60 procent af højeste dagpengesats. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis voksne forsørgere og ikke-forsørgere.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om ledighedsydelse

borger.dk kan du søge om fleksjob-bevis, ledighedsydelse - også under ferie - samt læse mere om ledighedsydelse og fleksjob.