Refusion under jobafklaringsforløb

Sådan søger din virksomhed refusion af ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb.

Anmodning om refusion af ressourceforløbsydelsen foregår via blanketten DP 202H, som KL har udarbejdet.

Her kan du hente blanketten: DP 202H Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb).

(Bemærk, at denne anmodning (modsat de fleste andre anmodninger om refusion) ikke foregår via NemRefusion).

Print og udfyld blanketten, og send den til Jobcenter Hedensted,
Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted.
Jobcentret sender herefter et underretningsbrev til den syge medarbejder med en kopi af din anmodning.

Anmodningsfrist: Du kan kun få refusion for det tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Hvorfor ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb?

Fra den 1. juli 2014 blev udbetaling af sygedagpenge og eller refusion stoppet, når der er udbetalt sygedagpenge, eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Hvis din medarbejder fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og ikke opfylder en af betingelserne i reglerne om forlængelse af sygedagpengene, overgår din sygemeldte medarbejder til et såkaldt jobafklaringsforløb.
Det betyder, at sygedagpengesagen afsluttes, og udbetalingen af sygedagpenge standser. I stedet kan du få udbetalt ressourceforløbsydelse.

Det nye jobafklaringsforløb betyder en lavere arbejdsgiversrefusion

Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under jobafklaringsforløbet, kan du søge om refusion for det antal timer, der udbetales løn for.
Ydelsen under jobafklaringsforløbet er lavere end sygedagpengesatsen.

Her kan du læse mere om satser for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

Information om refusion af sygedagpenge, løntilskud og barselsdagpenge