Jobrotation og voksenlærlinge

Vil du opkvalificere dine medarbejdere, og samtidig forebygge afskedigelser? Det kan ordningerne Jobrotation og Voksenlærling hjælpe dig med.
Logo for Jobrotation

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.

På den måde får du opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen eller økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Kontakt Virksomhedsservice på 29 79 47 32 og beskriv dit behov for jobrotation. Telefonen er åben mandag-onsdag: 9.00 - 15.00, torsdag: 9.00 - 17.00 og fredag: 9.00 - 13.00. 

Du kan læse mere om jobrotationsordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Voksenlærlinge

Voksenlærlingeordningen giver din virksomhed mulighed for at opkvalificere egne medarbejdere, eller for at ansætte en ny medarbejder som voksenlærling, og dermed være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i virksomheden.

Jobcenter Hedensted kan hjælpe din virksomhed med at få medarbejdere eller ledige borgere, der er fyldt 25 år, i voksenlære. 

Hvilke fag det drejer sig om, kan du se hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Her kan du også se mere om ordningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Virksomhedsservice på 29 79 47 32. Telefonen er åben mandag-onsdag: 9.00 - 15.00, torsdag: 9.00 - 17.00 og fredag: 9.00 - 13.00.