Jobrotation og voksenlærlinge

Vil du opkvalificere dine medarbejdere, og samtidig forebygge afskedigelser? Det kan ordningerne Jobrotation og Voksenlærling hjælpe dig med.

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.

På den måde får du opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen eller økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Kontakt Jobcenter Hedensted på telefon 79 75 54 00 og beskriv dit behov for jobrotation.

Du kan læse mere om jobrotationsordeningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Voksenlærlingeordningen giver din virksomhed mulighed for at opkvalificere egne medarbejdere, eller for at ansætte en ny medarbejder som voksenlærling, og dermed være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i virksomheden.

Jobcenter Hedensted kan hjælpe din virksomhed med at få medarbejdere eller ledige borgere, der er fyldt 25 år, i voksenlære. Hvis ansættelsen sker inden for et fag med mangel på arbejdskraft, kan virksomheden få tilskud til aftalen.

Hvilke fag det drejer sig om, kan du se hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Her kan du også se mere om ordningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Jobcenter Hedensted på telefon 79 75 54 00, for at høre mere.