Refusion af løntilskud, %-sats, fleksjob

Her finder du information om udbetaling af løntilskud til medarbejdere, der er ansat i løntilskud eller fleksjob.

For arbejdsgivere og selvstændige - Hvordan gør jeg?
Du kan anmode om refusion her:

NemRefusion - for arbejdsgivere og selvstændige

Sådan gør du:

Arbejdsgivere og selvstændige, der anvender indgangen via virk.dk, logger ind i NemRefusion med en MitID Medarbejdersignatur til Erhverv.

Du kan vælge om du vil indsende blanketten elektronisk, eller med post. 

Hvis du sender elektronisk kan du sende lønsedler og dokumentation for mer- og overarbejde samt overenskomstmæssige ændringer på lonseddel@hedensted.dk 

Vi anbefaler, at du sender indberetninger for minimum 1 måned og maksimum 3 måneder af gangen, da dette letter administrationen.

Når du indberetter, er det vigtigt at få medsendt alle nødvendige dokumenter. Vi har ikke mulighed for at udbetale refusion, hvis ikke dokumentationen er i orden.