Flere muligheder for arbejdsgivere og selvstændige:

§ 45 - Sygedagpengeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende
Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der giver dig ret til sygedagpenge allerede efter 1. eller 3. fraværsdag. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk

§ 55 - Medarbejderforsikring
Som mindre privat arbejdsgiver har du mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring. Forsikringen giver ret til refusion fra kommunen fra 2. sygefraværsdag, under forudsætning af, at lønmodtageren har været ansat i mere end 8 uger/haft 74 timer på sygemeldingstidspunktet. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere på Statens Administrations hjemmeside.

§ 56 aftale - ved kronisk eller langvarende lidelse
Hvis en medarbejder har øget fravær som følge af en kronisk eller langvarende lidelse, eller hvis lidelsen kræver indlæggelse eller ambulant behandling, kan der indgås en § 56 aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver. Denne aftale giver arbejdsgiveren ret til at få refunderet udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, hver gang den pågældende lidelse er årsag til sygefravær. Aftalen er midlertidig, og kan gives for maksimum 2 år ad gangen.

  • Aftalen kan ikke bruges som en varig nedsættelse af arbejdstiden
  • Aftalen skal godkendes i jobcentret og forudsætter en lægelig vurdering af, at lidelsen vil medføre mindst 10 fraværsdage på et år.

Hvis du allerede har indgået en § 56 aftale, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal indsende en indberetning om sygefravær HVER gang, medarbejderen er fraværende på grund af den pågældende lidelse
  • Du skal selv være opmærksom på at søge om en ny aftale, når den gamle udløber.