Afskedigelser

Regler for arbejdsfordeling og afskedigelser.

Arbejdsfordeling

Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der skal iværksættes en arbejdsfordeling for at forhindre afskedigelser, er der nogle regler, der skal overholdes. Du kan orientere dig om reglerne for arbejdsfordeling på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering

Hvis arbejdsfordeling ikke er en mulighed i din virksomhed, kan det være nødvendigt med afskedigelser.

Afskedigelser

Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der skal ske afskedigelser af en stor andel af medarbejderne, skal det varsles til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Når varslingen er sket, vil virksomheden blive kontaktet af jobcentret med henblik på at iværksætte en indsats for de medarbejdere, der afskediges.

I forbindelse med afskedigelser af større omfang er der mulighed for at søge om midler fra Varslingspuljen til blandt andet jobsøgningskurser, opkvalificering samt efter- og videreuddannelse af medarbejderne.

Du kan læse mere om varslinger ved afskedigelser af større omfang på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering