Danskuddannelse

Danskuddannelse for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere opkvalificerer sprogkundskaber og giver viden om det danske samfund, arbejdsmarked og uddannelse.

Dit opholdsgrundlag bestemmer, hvor længe du har ret til danskuddannelse: 

Hvis du er flygtning eller familiesammenført har du ret til at deltage i ordinær danskuddannelse i op til 5 år.

Hvis du er indvandrer har du ret til op til 3½ års ordinær danskuddannelse indenfor en periode på 5 år. 

Indvandrere defineres som følgende:

 • Nordiske statsborgere
 • Grænsependlere
 • Borgere med beløbsordning
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse
 • EU-borgere eller medfølgende familie
 • Studerende og au-pair-personer

Hvad koster det at tage danskuddannelse?

Dit opholdsgrundlag er afgørende for, om du skal betale for at tage danskuddannelse.

Det er gratis for flygtninge og familiesammenførte at tage danskuddannelse. Som indvandrer skal du betale et depositum til sprogskolen på 2.000 kr. for at deltage i undervisningen.

Ordinær danskuddannelse

Sprogskolen tilbyder danskuddannelse, der passer til dit niveau – uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland.

Du kan starte på en af følgende uddannelser:

 • Danskuddannelse 1 modul 1-6
 • Danskuddannelse 2 modul 1-6
 • Danskuddannelse 3 modul 1-5

Du får mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

I den ordinære danskuddannelse er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.