Tilbud til ledige og sygemeldte

Om jobsøgning, job i udlandet, kompetenceudvikling, virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering, fleksjob, skånejob, hjælp til handicappede, støtte til arbejdsredskaber og sygedagpengeopfølgning.

Vejledning vedr. Den Regionale Uddannelsespulje

Der er oprettet regionale uddannelsespuljer som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye jobs inden for de kommende seks måneder.

Det betyder, at der fremover er afsat midler til, at jobcentrene fleksibelt kan tilbyde alle grupper af ledige – uanset uddannelsesbaggrund – jobrettede uddannelsesforløb, hvis uddannelserne fremgår af de regionale positivlister som opdateres hvert kvartal.

Før du kan starte, skal du kontakte jobcenteret for endelig godkendelse og her fremlægge din individuelle plan med dit uddannelsesønske.

Se positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje

Jobsøgning, råd og vejledning 
I jobcentret finder du en lang række stillingsopslag fra både private og offentlige virksomheder. Derudover har du i jobcentret mulighed for at benytte computere med internetadgang til jobsøgning. Vi hjælper gerne med råd og vejledning. Det gælder både, hvis du er ledig og hvis du er i arbejde, men søger nye udfordringer.

Job i udlandet
Hvis du er interesseret i at finde et job i udlandet, kan jobcentret hjælpe dig med råd og vejledning. 
Se mere her om job i udlandet

Aktive tilbud: uddannelse og kompetenceudvikling
Hvis du er ledig og har behov for udvikling af dine kompetencer for at kunne få et arbejde, kan du deltage i forskellige tilbud. Jobcentret benytter både offentlige og private leverandører af aktive tilbud, og du vil blive anvist det tilbud, der passer bedst til dine behov.
Læs mere om jobrettet uddannelse og den regionale uddannelsespulje

Virksomhedspraktik
Som ledig har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til fire uger. I en virksomhedspraktik får du mulighed for at vurdere dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og den aktuelle virksomhed. Du modtager dagpenge eller kontanthjælp (aktiveringsydelse) under praktikperioden.
Se faktablad om virksomhedspraktik på dette link

Ansættelse med løntilskud
Som ledig har du mulighed for at blive ansat i en virksomhed med et løntilskud i ryggen. I sådan en ansættelse får du mulighed for at forbedre dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og den aktuelle virksomhed. Du ansættes til overenskomstmæssig løn, men jobcentret giver et løntilskud til arbejdsgiveren. Som udgangspunkt varer en ansættelse med løntilskud 3-6 måneder. 
Se faktablad om ansættelse med løntilskud på dette link

Revalidering
Har du begrænsninger i funktions- og arbejdsevnen, der gør, at du ikke kan fortsætte med at varetage dit nuværende job, og opfylder du betingelserne for at blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, så kan du gennem en revalidering blive opkvalificeret til et andet arbejde eller en anden jobfunktion, som tilgodeser dine skånebehov. 
Se mere om revalidering her.

Fleksjob
Hvis du har begrænsninger i funktions- og arbejdsevnen, der gør, at du ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår, kan du få et fleksjob. Hvis du er i arbejde, kan fleksjobbet eventuelt etableres på din nuværende arbejdsplads. Ellers kan du få et fleksjob i en anden virksomhed. 
Se faktablad om fleksjob på dette link

Skånejob
Hvis du er førtidspensionist, men har lyst og kræfter til at have et mindre job, kan du få et skånejob. Skånejob kan være alle typer af jobs og kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdstiden bliver aftalt individuelt og lønnen udbetales af arbejdsgiveren.
Her kommer der snarest link til mere information om skånejob - i mellemtiden kan du høre mere ved at ringe til jobcentret på telefon: 79 75 54 00

Hjælp til handicappede
Har du et handicap, der gør, at du ikke kan varetage et job på almindelige vilkår, kan jobcentret hjælpe dig med personlig assistance, løntilskud m.m.
Se faktablad om mulighederne for tilskud til introduktion og fastholdelse på dette link

Støtte til arbejdsredskaber
Hvis du har begrænsninger i funktions- eller arbejdsevnen, der kan afhjælpes med et arbejdsredskab, kan jobcentret yde støtte til dette. 
Se faktablad om støtte til arbejdsredskaber ("Tilskud til introduktion og fastholdelse") på dette link

Sygedagpengeopfølgning
Jobcentret varetager opfølgningen på sygemeldte borgere. Sygedagpengeopfølgningen går ud på at afdække borgerens barrierer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og tilrettelægge en indsats, der gør, at sygemeldingen bliver så kort som muligt. 
Se faktablad om sygedagpengeopfølgning ("Sygefravær") på dette link

Kontakt Jobcenter Hedensted for at høre om dine muligheder.
Telefon 79 75 54 00 eller jobcenter@hedensted.dk.