Jobrettet uddannelse og den regionale uddannelsespulje

Læs om mulighederne for 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige og Den Regionale Uddannelsespulje.

Vejledning vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige

Er du forsikret ledig, ufaglært eller faglært med en erhvervsrettet uddannelse, har du ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse (forudsat at du ikke allerede har forbrugt muligheden).

Kurset/uddannelsen skal fremgå af positivlisten og du skal nå at afslutte kurset indenfor de første 9 mdr. af din ledighed. Er du under 25 år er det inden 6 måneder.

Ønsker du at komme på kursus, skal du kontakte kursusstedet/uddannelsesinstitutionen, der udbyder kurset og få udfyldt blanket AR 237 til din a-kasse.

Se positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse

Vejledning vedr. Den Regionale Uddannelsespulje for dagpengemodtagere

Der er oprettet regionale uddannelsespuljer som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye jobs inden for de kommende seks måneder.

Det betyder, at der fremover er afsat midler til, at jobcentrene fleksibelt kan tilbyde alle dagpengemodtagere – uanset uddannelsesbaggrund – jobrettede uddannelsesforløb, hvis uddannelserne fremgår af de regionale positivlister som opdateres hvert kvartal.

Før du kan starte, skal du kontakte jobcenteret for endelig godkendelse og her fremlægge din individuelle plan med dit uddannelsesønske.

Se positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje