Sygedagpenge - anmod digitalt

Sådan anmoder du som sygemeldt om sygedagpenge.

Som sygemeldt anmoder du om sygedagpenge via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær.

Når din arbejdsgiver eller din a-kasse har indberettet dit fravær til kommunen, vil du helt automatisk modtage et underretningsbrev i din e-boks.
Brevet indeholder en vejledning til hvordan du søger sygedagpenge.
Bemærk, at der kan være flere ting, der skal udfyldes, når du går på mit sygefravær: det vil fremgå af både underretningsbrevet og af forsiden på Mit Sygefravær, når du er logget ind.

Er du fritaget fra digital post, vil du modtage brevet om dit sygefravær i din fysiske postkasse, men du vil stadig blive henvist til at bruge selvbetjeningsløsningen.
Hvis du ikke ser dig i stand til dette, skal du kontakte Ydelsesteamet med det samme:
Ring til jobcentret: 79 75 54 00 og spørg efter Ydelsesteamet.

Se en kort introduktion til Mit Sygefravær