Retningslinjer for udbetaling af godtgørelse

Godtgørelser - herunder til transport, arbejdstøj og materialer (§ 83)

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde 10/4 2012 blev det besluttet, at kriterierne for bevilling af godtgørelse jvf. LAB § 83 alene omfatter arbejdstøj og materialer - hvis der fra tilbudsstedet (eller af f. eks. Arbejdstilsynet eller Miljømyndighederne) stilles krav om "lovpligtigt" arbejdstøj, eller hvis tilbudsstedet ikke kan stille nødvendige materialer til rådighed.

Se hele beslutningen her (punkt 30)

Tilføjelse til beslutning