Mål, planer og resultater

Oversigt over Jobcenter Hedensteds Resultatrevisioner, Beskæftigelsesplaner og andre rapporter.

Resultatrevisioner

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats for henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcentret. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed mv.

Resultatrevisionen giver også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammen-lignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre gør resultatrevisionen kommunen og staten opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats.