Mål, planer og resultater

Oversigt over Jobcenter Hedensteds Resultatrevisioner, Beskæftigelsesplaner og andre rapporter.
Jobcenter logo

Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2018

Planer for 2017 og tidligere

Resultatrevisioner

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats for henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcentret. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed mv.

Resultatrevisionen giver også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammen-lignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre gør resultatrevisionen kommunen og staten opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats.