Hvad laver Jobcentret?

Her finder du information om, hvad du kan bruge dit Jobcenter til både som borger og som virksomhed.

Hvad kan du bruge dit jobcenter til?

Som borger:

Alle ledige, der henvender sig i Jobcenter Hedensted, mødes med en indsats, der har fokus på job. Jobcentret vender så vidt muligt de fleste borgere i døren. Dermed bringes flest muligt i job ud fra et øget fokus på jobsøgning, formidling af job, rådgivning og vejledning.
Jobcenter Hedensteds indsats for borgeren drejer sig kort fortalt om, at:

  • alle ledige tilbydes så vidt muligt et eller flere job fra jobbanken, evt. hotjobs
  • jobsøgning foregår ud fra "hjælp-til-selvhjælp"- ideen, hvor digitale redskaber er de primære
  • alle ledige tilbydes støtte og service til jobsøgning, udarbejdelse af CV mm.
  • Jobcenter Hedensted har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe, at der er ledige med kvalifikationer indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Som virksomhed:

Jobcenter Hedensted udarbejder en Beskæftigelsesplan for hvert år. I planerne indgår udfordringer, mål og strategier på det beskæftigelsespolitiske område i Hedensted kommune. Her kan du se planerne

En af de store udfordringer i denne forbindelse er at sikre, at de lokale virksomheder får den arbejdskraft de har brug for. Både på kort og på lang sigt. For at imødekomme denne udfordring på bedst mulig måde, igangsætter Jobcenter flere forskellige tiltag der er med til at sikre indslusning af de svageste ledige i virksomhederne.
Udover Jobcenter Hedensteds virksomhedsservice (se under fanebladet "Arbejdsgiver", kan denne indsats også ses i det langvarige projekt Virksomhedsnetværk med Jobcenter Hedensted (se faneblad med samme navn).
Derudover opdateres Jobcenter Hedensted jævnligt med udviklingen på arbejdsmarkedet - både det lokale og det omkringliggende.
Denne formidlings- og servicestrategi indebærer, at:

  • Jobcenter Hedensted har, og udvikler, en god kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette skaber fortsat viden om arbejdskraftbehovet, både aktuelt og i fremtiden.
  • der formidles kontakt mellem virksomhed og medarbejdere
  • indsatsen differentieres og afstemmes i forhold til en enkelte virksomheds behov
  • virksomhedskontakten rettes mod hele arbejdsmarkedet, men med særlige formidlingsinitiativer på områder med rekrutteringsproblemer og for ikkearbejdsmarkedsparate ledige.