Løntilskud til unge gøres permanent

Forløb for unge med løntilskud i virksomheder gøres til et permanent tilbud.

Ungeenheden i Hedensted Kommune har fra 2019 til udgangen af 2021 med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond lavet et projekt ”LønMotiverende Indsats” (LMI-projektet), hvor unge er blevet ansat med løntilskud i en lokal virksomhed uden først at have været i fx virksomhedspraktik.

Erfaringerne fra projektet er så gode, at Udvalget for Beskæftigelse på sit møde den 01.03.2022 har besluttet at gøre projektet til et permanent tilbud til udsatte unge.

Her kan du læse hele pressemeddelelsen.