Afdækning af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesudvalget i Hedensted Kommune besluttede på møde den 30. november 2020 at få gennemført en ekstern afdækning af beskæftigelsesindsatsen i Hedensted.
Mennesker på arbejde

Undersøgelsen havde til formål at afdække de beskæftigelsespolitiske handlemuligheder, herunder synliggørelse af mulige håndtag, der kan skrues på.

Der blev ønsket en ‘bredspektret’ afdækning af forskellige dimensioner i beskæftigelsesindsatsen, som tilsammen kunne give et billede af, hvorvidt og i hvilket omfang det politiske niveau kan skabe endnu bedre rammer for den aktive beskæftigelsesindsats i Hedensted Kommune.

Covid-19 har haft omfattende indflydelse på såvel ledighedsudviklingen som på jobcentrenes forudsætninger for at bedrive en aktiv beskæftigelsesindsats i 2020. Beskæftigelseslovgivningen har været i undtagelsestilstand med særlove og midlertidige bekendtgørelser. 2020 er på den baggrund ikke repræsentativ for beskæftigelsesindsatsen som sådan, hvorfor analysen også har et særskilt fokus på udviklingen frem mod 2020.

Her kan du læse hele rapporten om afdækning af beskæftigelsesindsatsen.