Virksomhedscentre

Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem lokale små og mellemstore virksomheder, og Jobcenter Hedensted.

På virksomhederne i centrene, laver vi individuelle praktikforløb, som tilpasses den enkelte borgers kompetencer og behov. Borgeren er ledig og/eller sygemeldt.
Her kan du se og downloade pjecen om virksomhedscentrene.

Udgangspunktet er, at borgeren indgår i den enkelte virksomheds daglige arbejde, og derigennem afklares og optrænes til arbejdsmarkedet.
Jobcentret stiller fast kontaktperson til rådighed.

Som led i virksomhedscentrene tilbydes ansatte på virksomhederne mentorkursus og 4 årlige virksomhedsnetværksmøder.