De 2 virksomhedscentre

Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem lokale små og mellemstore virksomheder, og Jobcenter Hedensted.

På virksomhederne i centrene, laver vi individuelle praktikforløb for borgere, der har behov for særlig støtte til at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløbet tilpasses den enkelte borgers kompetencer og behov. Borgeren er ledig og/eller sygemeldt.

Udgangspunktet er, at borgeren indgår i den enkelte virksomheds daglige arbejde, og derigennem afklares og optrænes til arbejdsmarkedet.
Jobcentret stiller fast kontaktperson til rådighed.

Om de 2 virksomhedscentre i Hedensted 
- fordele for alle parter!

Virksomhederne i virksomhedscentrene får:

 • Chancen for at hjælpe en borger et skridt nærmere arbejdsmarkedet
 • Mulighed for at tage et socialt ansvar, og styrke din virksomheds sociale profil
 • Tilbud om at indgå i et virksomhedsnetværk, og løfte en samfundsmæssig opgave lokalt
 • Fast kontaktperson stillet til rådighed fra Jobcentret
 • Invitation til netværksomhedsmøder
 • Tilbudt mentoruddannelse til din virksomheds medarbejdere 
 • Medarbejdere, der udvikles fagligt og personligt ved at guide og støtte en praktikant
 • Let tilgængelig vejledning inden for beskæftigelsesområdet i forhold til rekruttering, fastholdelse og sygefravær
 • Hjælp til udfyldelse af blanketter mm...

Borgerne tilknyttet virksomhedscentrene får: 

 • Mulighed for at få belyst egne muligheder på en arbejdsplads
 • Chancen for at komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet
 • Lov til at prøve kræfter med et jobområde du gerne vil arbejde med eller uddanne dig indenfor
 • Mulighed for praktik på en virksomhed, hvor dine ønsker og skånehensyn kan imødekommes
 • Fast kontaktperson på virksomheden, som kan guide i forhold til opgaver og rutiner
 • Fast mentor fra jobcentret som du kan snakke med om dagligdagens udfordringer
 • Ugentlig opfølgning – eller opfølgning efter behov
 • Et godt match mellem dig og virksomheden - Sikring af, at du passer ind på virksomheden
 • Sparring om de muligheder, der er på arbejdsmarkedet for dig.