Fastholdelsesteamet

Har du en syg medarbejder? Eller en, der er i risiko for sygemelding? Så kontakt Fastholdelsesteamet i Jobcentret.

Hvis en sygemeldts arbejdsplads inddrages i indsatsen, er der større chance for, at den sygemeldte vender tilbage til beskæftigelse*. Det gælder både ved fysiske og mentale helbredsproblemer.

De arbejdspladsbaserede indsatser kan foregå helt eller delvist på en arbejdsplads. Indsatserne kan for eksempel indeholde koordinering af forløb, gennemgang af arbejdsforhold, inddragelse af arbejdsgiveren og tilpasninger af arbejdsforhold. 

Det Fastholdelsesteamet gør er:

1) Første samtale sker snarest efter sygemeldingen modtages i Jobcentret. Samtalen foregår på den sygemeldtes arbejdsplads og holdes mellem den sygemeldte, arbejdsgiveren og Jobcentret.

2) En fastholdelsesmedarbejder i Jobcentret fungerer som bindeled mellem den sygemeldte og arbejdsgiver. Fastholdelsesmedarbejderen er både myndighedssagsbehandler og virksomhedskonsulent i én og samme person.

Se her hvad fastholdelseskonsulenten kan hjælpe din virksomhed med (link til folder).

Baggrund:

Hedensted Jobcenter er, sammen med 19 andre Jobcentre, en del af et projekt, der er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Målet med projektet er, at den sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidlig og mere virksomhedsrettet indsats.

* Se Carsten Koch-rapporten (2015): ”Nye veje mod job”