Tværfagligt samarbejde med A-kasser og Fagforeninger

Det Tværfaglige Samarbejde består af a-kasser og fagforeninger i Hedenstedområdet og -oplandet, samt jobcentret.


Samarbejdet, der allerede har eksisteret nogle år, er fungerende, frugtbart samarbejde og ganske unikt i jobcenterregi. Samarbejdet kommer i høj grad borgerne/medlemmerne til gode på mange beskæftigelsesmæs-sige områder, idet der årligt arrangeres ca. 4 hele temadage og flere morgenmøder, hvor aktuelle temaer diskuteres ud fra en praksisorienteret og nyttepræget vinkel.

Samarbejdet er finansieret af det Lokale Beskæftigelsesråd i Hedensted.

Rammeaftalen - se den her
Grundlaget for samarbejdet (Rammeaftalen) er formelt godkendt af daværende Arbejdsmarkedsudvalget og LBR i Hedensted i 2007.
LO Horsens/Hedensted (ved Svend Åge Hansen) og daværende borgmester i Hedensted, Jørn Juhl Nielsen, har underskrevet rammeaftalen.