Projekter

Her kan du danne dig et overblik over de aktuelle projekter i Jobcenter Hedensted.

Arbejdsrettet rehabilitering: Metodeudvikling af tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb.

Code of care: Virksomhedsprojekt målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Empowerment - det gode ressourceforløb: En virkningsfyldt empowerment-orienteret tilgang til langtidsledige kontanthjælps- og ressourceforløbsborgere.

Familier på vej: Helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Job og virksomhed: For at styrke den tidlige virksomhedsrettede (rehabiliterende) indsats for borgere, der er sygemeldte.

Projekter for unge mellem 15 og 30 år:

Den mobile unge-enhed: De unges uddannelseskonsulenter er til stede på ungdomsuddannelserne.

En god start

U18 Hedensted: Er du mellem 15 og 18 år og har et forbrug af rusmidler?
-eller kender du én, som har?