Mentorkursus 23. marts 2023

Jobtaskforcen og Jobcenter Hedensted indbyder dig til mentorkursus, hvor du bliver klogere på mentorrollen og -opgaverne, opbygning af en positiv relation til mentee og fokus på ressourcerne hos den, du er mentor for.

Kursusdagen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og øvelser. Der lægges stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor. 

Mentorkursus - information og tilmelding