Ændringer i bemanding 4. til 22. oktober

Fra den 4. oktober påbegynder Hedensted Kommune konvertering til et nyt ydelsessystem. Du skal derfor som borger eller arbejdsgiver være opmærksom på, at vi i perioden 4. til 22. oktober har ændringer i forhold til vores normale bemanding.

Indførsel af det nye ydelsessystem omfatter blandt andet følgende ydelser:

  • Udbetaling af flekslønstilskud – både ny og gammel ordning
  • Udbetaling af ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb, v/ Team Ydelse i Jobcentret
  • Udbetaling af godtgørelser til transport samt løntilskud
  • Udbetaling af tilskud til voksenlærlinge, til arbejdsgivere.

Vi forventer ikke, at der vil ske ændringer i udbetalingerne.

For ydelser, der udbetales af Jobcentrets administration, gælder følgende:

Alle ydelsessagsbehandlere er fuldt optaget i perioden 4. til 22. oktober og træffes derfor ikke. Det gælder både ved personlige og telefoniske henvendelser vedrørende ydelser som flekslønstilskud, ny og gammel ordning, løntilskud og tilskud til transport samt tilskud til voksenlærlinge.

Alle henvendelser vedr. udbetalinger, der ikke kan vente, skal rettes til Jobcentret på telefon 79 75 54 00.

For udbetaling af ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb, der udbetales af Team Ydelse i Jobcentret, forventes der normal drift.

Vi håber på jeres forståelse og beklager den ulejlighed, dette eventuelt må give.

Her kan du se Jobcentrets normale åbningstider