Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Styrelsen for Arbejdskraft & Rekruttering har etableret en ny midlertidig løntilskudsordning med et forhøjet løntilskud til virksomheder, der ansætter langtidsledige seniorer.

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Der er også særlige regler for fx handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at komme i løntilskud fra første ledighedsdag, hvis man fx er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

Kontakt Jobcentret, hvis du er interesseret i at høre mere.

Her kan du læse mere om den særlige løntilskudsordning.