Hedensted er Danmarks næstbedste beskæftigelseskommune

Dansk Arbejdsgiverforening har i december 2019 lavet en rapport, der viser hvor effektive kommunerne er til at skabe resultater på beskæftigelsesområdet. Der er målt på 10 parametre, og ud fra disse lavet en samlet score. Hedensted har opnået en samlet 2. plads i denne analyse. Vores placering skyldes i høj grad det tætte samarbejde mellem Jobcenter og virksomhederne samt virksomhedernes store sociale ansvar.

En sammenfatning af pjecens 10 indikatorer viser, at Jammerbugt er den kommune i Danmark, der har skabt de bedste resultater på beskæftigelsesområdet. Jammerbugt er dermed Danmarks bedste beskæftigelseskommune og indtager en topplacering, når det gælder kontanthjælpsmodtagere, der søger job. Desuden ligger Jammerbugt i top‐5 i forhold til at få ledige hurtigt i job.  

Også Hedensted og Lemvig kommuner, der indtager henholdsvis en 2. og en 3. plads, skaber gode resultater på beskæftigelsesområdet. Hedensted udmærker sig ved at bringe kontanthjælpsmodtagere i småjob, mens Lemvig er særligt stærk på at bringe langtidsforsørgede og virksomheder sammen.   

I bunden ligger Dragør Kommune, der bl.a. klarer sig særlig dårligt, når det gælder at få kontanthjælpsmodtagere i småjob. I Dragør havde kun 15 pct. af kontanthjælpsmodtagerne et småjob i løbet af 2018, mens mere end hver tredje kontanthjælpsmodtager i Hedensted var i småjob i 2018.

Her kan du læse hele rapporten: https://www.da.dk/globalassets/besk%C3%A6ftigelse/rapport_danmarks-bedste-besk%C3%A6ftigelseskommune.pdf