Mentorkursus 4. april 2019

Mentorkursusdagen giver dig viden om og træning i:

  • mentorrollen og de opgaver, der følger med
  • at opbygge en positiv relation til den borger, som du er mentor for
  • at fokusere på ressourcerne hos den, som du er mentor for.

Indhold

Mentorrollen og opgaverne
Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback
En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for, at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende og aktivt lyttende og laver øvelse i at give konstruktiv feedback.

At sætte sig selv i spil
I mentorarbejdet kræver det nogen gange mod og andre gange en stor tålmodighed. Vi vender de mest gængse mentor-udfordringer i en erfaringsudveksling suppleret af relevante oplæg og øvelser.

Kursusdagen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og øvelser. Der lægges stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor.

Kursusleder: Udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted. Har afholdt kurser og uddannelsesforløb for mentorer i mange år og i flere kommuner. Mentorbevis udleveres. Max. antal deltagere: 20

Sted: Hedensted Golf Klub, Rindbækvej 6, 8722 Hedensted

  • Kl. 7.45 Ankomst, morgenbrød og kaffe.
  • Kl. 8.15 Mentorkursus
  • Kl. 15.30 Afslutning

Gratis tilmelding: https://hedensted.nemtilmeld.dk/198/ 

Nærmere information: Louise Hee Ahle tlf. 30 46 86 56, louise.hee.ahle@hedensted.dk