FGU - ny forberedende grunduddannelse

Hovedvejen for dig, der ikke opfylder adgangskrav til en ungdomsuddannelse efter ophør af undervisningspligten.

Unge elever mellem 16 og 25 år, der tidligere har gået på produktionshøjskole, VUC eller på den koordinerede ungdomsuddannelse i Horsens eller Vejle, får efter sommerferien som noget helt nyt mulighed for at gå i skole i Hedensted. 
Her kan du læse mere om uddannelsen.