Efter- og videreuddannelse

Guide til efter- og videreuddannelse for dagpengemodtagere

Mens du modtager dagpenge kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. 
Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde og din alder.
Se mere om efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere her.

Her kan du - både som ung, voksen og forældre - læse mere generelt om mulighederne for at modtage vejledning om uddannelse og erhverv.