Hedensted 4. bedste kommune målt på beskæftigelse

Benchmarking: Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en liste, der viser hvilke kommuner, der klarer sig bedst og har færrest personer på offentlig forsørgelse i forhold til deres rammevilkår.

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket alle danske kommuner ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse.
I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Hedensted ligger som fjerde bedste kommune:

  1. Nyborg
  2. Frederiksberg
  3. Gladsaxe
  4. Hedensted

Her kan du læse mere om Beskæftigelsesministeriets undersøgelse,
der blev offentliggjort den 2. november 2018.