Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat

Staten udbetaler bonus til private virksomheder, der har en udlænding ansat. Der er også en bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU.

Bonus til private virksomheder: Integrationsloven er ændret, således at staten i en 3-årig periode udbetaler bonus til de virksomheder, der ansætter en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning. Med ændringen af integrationsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2016, vil staten udbetale bonus til de private virksomheder, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 ansætter en flygtning. 

IGU-bonus til private virksomheder: En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.