Integrationsydelse

Integrationsydelse er for personer, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

Læs mere om integrationsydelsen her eller kontakt Jobcentret for mere information.