Færrest ledige i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune havde i december landets laveste ledighed på 2,3 pct. På landsplan var 4,3 pct. af arbejdsstyrken ledig.

Ledigheden i Hedensted Kommune har gennem hele 2016 ligget på et konstant lavt niveau, og i december tegnede kommunen sig for landets laveste ledighed. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Blot 2,3 pct. af arbejdsstyrken i kommunen var uden arbejde i december.

Placeringen i den rigtige ende af ledighedsstatistikken glæder Henrik Alleslev, form. for Udvalget for Beskæftigelse.

”Placeringen er udtryk for, at vi har et erhvervsliv, hvor der er kommet godt gang i hjulene efter finanskrisen. Samtidig har vi en god rekrutteringsservice, hvor medarbejderne er hurtige til at hjælpe virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, når de henvender sig til kommunen. Vi har gennem mange år oparbejdet et godt tillidsforhold mellem virksomhederne, Jobcentret og Hedensted Erhverv, og det kendskab vore medarbejdere har til virksomhederne betyder også, at vi ofte hurtigt er i stand til at lave det helt rigtige match mellem virksomhederne og de ledige. Vi har stort fokus på virksomhedsservice, de nye ledige og forebyggelsen af langtidsledighed. Så de strategier, der er besluttet politisk, ser ud til at have god effekt.”

Hedensted Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet har vakt opmærksomhed på Christiansborg, og kommunen havde i 2016 af samme grund besøg af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og hans efterfølger Troels Lund Poulsen. Begge roste de kommunen for de tiltag, der er taget i brug - også i forhold til den gruppe af ledige, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet.

For netop den gruppe arrangerede Hedensted Kommune sidste år en såkaldt ”Omvendt jobmesse”, hvor det var virksomhederne, der skulle byde sig til i forhold til de ledige med deltids-, vikar- og småjobs. En sådan messe vil blive gentaget 6. april i år. 

Yderligere informationer

Henrik Alleslev, form. for Udvalget for Beskæftigelse, Hedensted Kommune, tlf.: 30 38 32 34

Hans Christian Knudsen, Beskæftigelseschef Hedensted Kommune, tlf.:  24 43 59 16