Uddannelse for ledige

Nye vejledninger om mulighederne for 6. ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige og Den Regionale Uddannelsespulje.

Som ledig er der flere muligheder for uddannelse.

Er du forsikret ledig, ufaglært eller faglært med en erhvervsrettet uddannelse, har du ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse (forudsat at du ikke allerede har forbrugt muligheden).

Desuden er der oprettet regionale uddannelsespuljer som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Læs mere om, hvilke uddannelser der er omfattet