Ændringer i sygedagpengeloven

De vigtigste ændringer (fra 1/7-14) er fremrykning af revurderingstidspunktet (før kaldet varighedsbegrænsning) og indførelse af jobafklaringsforløb
Logo NemRefusion