Særlige jobordninger og jobmuligheder

Der eksisterer forskellige ordninger, der kan hjælpe dig med at fastholde eller få et job. Fleksjob kan være en mulighed, hvis du har en sygdom eller et handicap, mens seniorjob kan være en mulighed, hvis din dagpengeret udløber inden for fem år før du kan gå på efterløn. Med revalidering kan du tage en uddannelse, blive omskolet, eller komme i praktik.

Fleksjob - ny ordning:

Beregn dit fleksløntilskud

Ved at indtaste

  • timeløn (inkl. pension) og
  • antallet af løntimer pr. uge kan du beregne din månedsindtægt i et fleksjob

Beskæftigelse og handicap

Seniorjob

- hvis du er interesseret i seniorjob, så kontakt Thora Sørensen på thora.soerensen@hedensted.dk - Vedlæg CV og brev fra din a-kasse vedr. seniorjob.

Revalidering